Empfehlung:
Unter www.technormen.de finden Sie die neue eShop-Version. Sie bietet mehr Arten von Zahlungen, responsives Design und viele andere Funktionen.


DIN-Normen jetzt auch  in der elektronischen Form (PDF) verfügbar


TPG - Tschechische Zweignormen

TPG - Tschechische Zweignormen

TPG - technische Regeln stellen normative Dokumente dar, die - auf der Ebene der jeweiligen Bereiche - durch die unabhängige Freigabe-Kommission mit Vertretern der berührten Institutionen und Organisationen angenommen wurden. Diese werden in Zusammenarbeit von interessierten Parteien mittels Konsultationen und Konsensverfahren erarbeitet werden. Mit dem Zeitpunkt deren Genehmigung (Freigabe) werden diese Dokumente für annerkannte technische Regeln gehalten, die den Stand der Technik gem. den Bestimmungen der Norm ČSN EN 45020 nachweisen.

Währung:
help
Bezeichnung Katalog- Nummer Preis in  EUR ab Lager Stückzahl
  Produkt präzisieren Land ohne MwSt
   

TPG 20000  (380200)

Ausgabedatum:  10.3.1998

Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) (nahrazuje TPG 200 01 a TD 200 02). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 20101  (380201)

Ausgabedatum:  30.9.2010

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
9.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 20101:2010/Z1  (380201)

Ausgabedatum:  21.2.2018 Change

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 20501  (380205)

Ausgabedatum:  21.3.2001

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy).

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
4.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 30101  (380301)

Ausgabedatum:  22.11.1996

Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG. (V novém vydání je zapracována změna Z1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 30401  (380304)

Ausgabedatum:  19.4.1995

Čerpací stanice propan-butan pro motorová vozidla. (V novém vydání je zapracována změna Z1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 30402  (380304)

Ausgabedatum:  15.12.2011

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
8.90  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 40201  (380402)

Ausgabedatum:  18.9.2001

Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (nahrazuje TPG 402 01 Část 1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 40301  (380403)

Ausgabedatum:  6.4.1993

Použití propan-butan (LPG) k pohonu motorových vozidel. VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 40302  (380403)

Ausgabedatum:  30.1.1998

Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách. VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 60502  (380605)

Ausgabedatum:  1.10.2014

Regulační stanice, regulační zařízení.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
13.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 60901  (380609)

Ausgabedatum:  1.10.2014

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 60902  (380609)

Ausgabedatum:  26.10.1998

Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). VYPRODÁNO

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Temporarily sold out
Sended anfrage

TPG 60903  (380609)

Ausgabedatum:  15.12.2011

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
8.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70001  (380700)

Ausgabedatum:  27.9.2011

Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
4.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70002  (380700)

Ausgabedatum:  29.6.2016

Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody. + (CD manuál).

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
43.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70002:2008/CDmanuál  (380700)

Ausgabedatum:  18.12.2008 Change

CD manuál k TPG 700 02.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
3.90  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70003  (380700)

Ausgabedatum:  26.7.2017

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
15.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70004  (380700)

Ausgabedatum:  26.6.2013

Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
16.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70005  (380700)

Ausgabedatum:  21.8.2013

Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
6.90  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70021  (380700)

Ausgabedatum:  21.2.2018

Čichačky pro plynovody a přípojky.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
6.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70024  (380700)

Ausgabedatum:  26.7.2017

Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70201  (380702)

Ausgabedatum:  4.10.2016

Plynovody a přípojky z polyetylenu.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
17.10  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70204  (380702)

Ausgabedatum:  16.10.2013

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.80  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70204:2013/Z1  (380702)

Ausgabedatum:  23.7.2015 Change

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70204:2013/Z2  (380702)

Ausgabedatum:  21.2.2018 Change

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70205  (380702)

Ausgabedatum:  18.11.2015

Kotvení plynovodních potrubí ve svazích.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
16.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70206  (380702)

Ausgabedatum:  20.11.2003

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.10  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70206:2003/Z1  (380702)

Ausgabedatum:  13.12.2006 Change

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
0.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70207  (380702)

Ausgabedatum:  26.7.2017

Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
23.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70208  (380702)

Ausgabedatum:  3.12.2014

Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně.

Sprache:   
Ausführung:   
70208
Tschechische technische Norm
5.80  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70209  (380702)

Ausgabedatum:  22.2.2017

Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
10.60  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70211  (380702)

Ausgabedatum:  18.10.2017

Čištění a sušení plynovodů po výstavbě.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
30.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70301  (380703)

Ausgabedatum:  20.4.2011

Průmyslové plynovody.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
12.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70301:2011/Z1  (380703)

Ausgabedatum:  9.3.2016 Change

Průmyslové plynovody.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
3.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

TPG 70401  (380704)

Ausgabedatum:  29.5.2013

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (včetně změny č. 1).

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
32.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

Eingaben: 1-30 von gesamt 82   << | < | > | >>