Empfehlung:
Unter www.technormen.de finden Sie die neue eShop-Version. Sie bietet mehr Arten von Zahlungen, responsives Design und viele andere Funktionen.


DIN-Normen jetzt auch  in der elektronischen Form (PDF) verfügbar


PNE - Tschechische Zweignormen

PNE - Tschechische Zweignormen

PNE - die Normen PNE werden durch energetische Gesellschaften, ČEPS bzw. weitere Organisationen auch ausserhalb des Bereiches Elektroenergetik erstellt und freigegeben. Diese Normen behandeln die Elektroenergieverteilung und -übertragung und sind nicht für die Stromproduktion bestimmt. Während der 15 Jahre Existenz haben sich die Normen PNE sehr gut bewährt. Diese ergänzen die ČSN-Normen für Sonderanwendungen in der Elektroenergetik.

Währung:
help
Bezeichnung Katalog- Nummer Preis in  EUR ab Lager Stückzahl
  Produkt präzisieren Land ohne MwSt
   

PNE 184302  (184302)

Ausgabedatum:  1.5.1994

Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
12.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 184310-ed.4  (184310)

Ausgabedatum:  1.1.2010

Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
17.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 184311-ed.2  (184311)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
14.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-1-ed.4  (330000)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
20.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-2-ed.4  (330000)

Ausgabedatum:  1.1.2010

Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
10.80  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-3-ed.3  (330000)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
9.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-4-ed.2  (330000)

Ausgabedatum:  1.8.2003

Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v DS a PS dodavatele elektřiny.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
11.60  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-5-ed.2  (330000)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
12.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-6-ed.2  (330000)

Ausgabedatum:  1.1.2007

Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie. (Normu nelze distribuovat mimo organizace ČEZ, E.ON, PRE a ČEPS).

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
Ware ab Lager verfügbar
Sended anfrage

PNE 330000-7  (330000)

Ausgabedatum:  1.4.2007

Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 330000-8  (330000)

Ausgabedatum:  1.4.2005

Navrhování a umísťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
12.80  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333041  (333041)

Ausgabedatum:  1.4.1997

Zkratové proudy - Výpočet účinků. Část 2: Příklady výpočtů.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
14.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333042  (333042)

Ausgabedatum:  1.1.2003

Příklady výpočtů zkratů ve střídavých sítích.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
18.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333160-1  (333160)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Generátorové systémy větrných turbín - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
19.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333160-2  (333160)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Větrné elektrárny - Ochrana před bleskem.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
23.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333301-ed.2  (333301)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
14.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333302-ed.2  (333302)

Ausgabedatum:  1.1.2010

Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
13.90  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-0-ed.4  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
24.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-1-ed.3  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2009

Parametry kvality elektrické energie. Část 1: Harmonické a meziharmonické.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
8.50  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-2-ed.3  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2010

Parametry kvality elektrické energie. Část 2: Kolísání napětí.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
8.10  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-3-ed.2  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2006

Parametry kvality elektrické energie - Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-4-ed.2  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2007

Parametry kvality elektrické energie. Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-5-ed.3  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Parametry kvality elektrické energie. Část 5: Přechodná přepětí - Impulsní rušení.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
8.10  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-6-ed.3  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2005

Parametry kvality elektrické energie. Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
11.20  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 333430-7-ed.3  (333430)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
14.30  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 347509  (347509)

Ausgabedatum:  1.1.2007

Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
9.70  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 347614-ed.2  (347614)

Ausgabedatum:  1.1.2010

Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 35 kV.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.80  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 347625-ed.3  (347625)

Ausgabedatum:  1.1.2008

Kabely vn se zesítěnou PE izolací pro sítě do 35 kV.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
11.60  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 347626  (347626)

Ausgabedatum:  1.6.2001

Provozní zkoušky vn kabelových vedení v distribuční síti do 35 kV.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
5.40  EUR
Ware ab Lager verfügbar

PNE 347659-3  (347659)

Ausgabedatum:  1.7.2006

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kV - Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra.

Sprache:   
Ausführung:   

Tschechische technische Norm
7.00  EUR
Ware ab Lager verfügbar

Eingaben: 1-30 von gesamt 51   << | < | > | >>