Empfehlung:
Unter www.technormen.de finden Sie die neue eShop-Version. Sie bietet mehr Arten von Zahlungen, responsives Design und viele andere Funktionen.


DIN-Normen jetzt auch  in der elektronischen Form (PDF) verfügbar


Meistverkaufte technische Normen


Tschechische technische Normen  Tschechische technische Normen ČSN, TNI, PNE a TPG

ČSN EN ISO 9001 (010321) z 1.2.2016 - Quality management systems - Requirements
ČSN EN ISO 14001 (010901) z 1.2.2016 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use
ČSN 016910 (016910) z 1.7.2014 - Guidelines for text writing and layout of word processed documents
TNI ISO/TR 11219 (013715) z 1.11.2014 - Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - Space, function and design
TNI 730331 (730331) z 1.4.2013 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet.
TNI 343100 (343100) z 1.8.2016 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3.
PNE 347614-ed.2 (347614) z 1.1.2010 - Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 35 kV.
PNE 347626 (347626) z 1.6.2001 - Provozní zkoušky vn kabelových vedení v distribuční síti do 35 kV.
PNE 330000-2-ed.4 (330000) z 1.1.2010 - Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
TPG 70401 (380704) z 29.5.2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (včetně změny č. 1).
TPG 70001 (380700) z 27.9.2011 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.
TPG 70301 (380703) z 20.4.2011 - Průmyslové plynovody.

Sowakische technische Normen  Slowakische technische Normen STN

STN EN ISO 9001 (010320) z 1.2.2016 - Quality management systems. Requirements
STN 690012 (690012) z 1.12.2014 - Stationary pressure vessels. Terms of operation
STN 070703 (070703) z 1.7.1985 - Gas boiler houses

Amerikanische technische Normen  Amerikanische technische Normen ASTM, ASME, SAE, UOP

ASTM A370-16 z 1.5.2016 - Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
ASTM A255-10(2014) z 1.10.2014 - Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel
ASTM E10-15a z 1.12.2015 - Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials
UOP 991-13 z 1.2.2013 - Trace Chloride, Fluoride, and Bromide in Liquid Organics by Combustion Ion Chromatography (CIC)
UOP 1001-14 z 21.8.2014 - Chloride and Fluoride in Liquefied Petroleum Gases (LPG) by Combustion Ion Chromatography (CIC)
UOP 1005-14 z 1.3.2014 - Trace Metals in Organics by ICP-MS
ASME BPVC-IX:2015 z 1.1.2015 - BPVC Section IX-Welding, Brazing, and Fusing Qualifications
ASME BPVC-V:2015 z 1.1.2015 - BPVC Section V-Nondestructive Examination
ASME BPVC-IIA:2015 z 1.1.2015 - BPVC Section II-Materials-Part A-Ferrous Materials Specifications (2 Volumes)
SAE AMS2750E z 1.7.2012 - Pyrometry
SAE AMS2175A z 1.6.2010 - Castings, Classification and Inspection of
SAE AS9102B z 1.10.2014 - Aerospace First Article Inspection Requirement

Britische technische Normen  Britische technische Normen BS

BS ISO/IEC 27002:2013 z 1.10.2013 - Information technology. Security techniques. Code of practice for information security controls
BS ISO/IEC 27001:2013 z 1.10.2013 - Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements
BS 1192-4:2014 z 30.9.2014 - Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie. Code of practice

Deutsche technische Normen  Deutsche technische Normen DIN

DIN 16742 z 1.10.2013 - Kunststoff-Formteile - Toleranzen und Abnahmebedingungen - Text Deutsch und Englisch
DIN 16742/Ber1 z 1.2.2014 - Kunststoff-Formteile - Toleranzen und Abnahmebedingungen - Text Deutsch und Englisch, Berichtigung zu DIN 16742:2013-10
DIN 1451-4 z 1.8.1987 - Schriften - Serifenlose Linear-Antiqua - Schablonenschrift für Gravieren und andere Verfahren

Spanische technische Normen  Spanische technische Normen UNE

UNE-EN 1127-1:2012 z 26.9.2012 - EXPLOSIVE ATMOSPHERES - EXPLOSION PREVENTION AND PROTECTION - PART 1: BASIC CONCEPTS AND METHODOLOGY
UNE-EN 1317-1:2011 z 16.2.2011 - ROAD RESTRAINT SYSTEMS - PART 1: TERMINOLOGY AND GENERAL CRITERIA FOR TEST METHODS
UNE-EN 1317-2:2011 z 16.2.2011 - ROAD RESTRAINT SYSTEMS - PART 2: PERFORMANCE CLASSES, IMPACT TEST ACCEPTANCE CRITERIA AND TEST METHODS FOR SAFETY BARRIERS INCLUDING VEHICLE PARAPETS

Russische technische Normen  Russische technische Normen GOST

GOST 31565-2012 z 1.1.2014 - Cable products. Requirements of fire safety
GOST R 52630-2012 z 1.4.2013 - Steel welded vessels and apparatus. General specifications
GOST 1050-2013 z 1.1.2015 - Metal products from nonalloyed structural quality and special steels. General specification

Chinese technische Normen  Chinese technische Normen GB

GB 11566-2009 z 1.1.2011 - External projections for passenger car
GB 15579.1-2013 z 12.11.2013 - Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
GB 16897-2010 z 1.7.2011 - Brake hose - Structure, performance and test methods

Internationale technische Normen<  Internationale technische Normen IEC und ISO/IEC

IEC 60532-ed.3.0 z 31.8.2010 - Radiation protection instrumentation - Installed dose rate meters, warning assemblies and monitors - X and gamma radiation of energy between 50 keV and 7 MeV
IEC 60068-2-1-ed.6.0 z 13.3.2007 - Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
IEC 60068-2-27-ed.4.0 z 27.2.2008 - Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock
ISO 9001:2015 z 22.9.2015 - Quality management systems -- Requirements
ISO 20653:2013 z 20.2.2013 - Road vehicles -- Degrees of protection (IP code) -- Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access
ISO 14001:2015 z 14.9.2015 - Environmental management systems -- Requirements with guidance for use

Europäische technische Normen<  Europäische technische Normen ETSI

ETSI EN 300330-1-V1.7.1 z 1.2.2010 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ETSI EN 300330-2-V1.5.1 z 1.2.2010 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ETSI EN 301489-22-V1.2.1 z 1.8.2002 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific conditions for ground based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment


Meistverkaufte technische PublikationenKomentované vydání ČSN EN ISO 9001: 2016. Systémy managementu kvality. Požadavky - ČSJ ve spolupráci s ÚNMZ pro vás připravila komentované vydání překladu konečné verze normy ISO 9001:2015 s cílem aktuálně informovat širokou veřejnost o změnách a úpravách, které norma přináší. V dnešní rychlé době určitě oceníte toto komentované vydá...
VDA 6.3 - Audit procesu. Proces vzniku hmotného produktu/sériová výroba. Proces vzniku služby/poskytování služby - 2. vydání - Na tomto novém vydání je založen také nový modulový vzdělávací program VDA-QMC pro auditory procesu první stranou, druhou stranou i pro certifikační auditory, který ČSJ realizuje v rámci licence v českém jazyce....
Osobní bezpečnostní záznamník
Deník zdvihacího zařízení
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001: 2016. Systémy environmentálního managementu. Požadavky - Nové vydání normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu (EMS) přináší změny ve struktuře a obsahu normy a obsahuje několik novinek u řady požadavků i úplně nové požadavky (mj. kontext organizace, rizika a příležitosti, relevantní požadavky z...
Vazačský průkaz
VDA 2 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou - 5. vydání - Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) V tomto pátém vydání byl postup uvolňování výrobního procesu a produktu (PPF) zcela nově strukturován, s cílem popsat požadavky na nové nebo změněné rozsahy dodávek externího nebo vnitropodnikového původu.Pro...
VDA 6.5 - Audit produktu - 2. vydání - Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu produktu a rekvalifikačních zkoušek. Tato příručk...
Sada dvou publikací - Zkušební testy pro zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a Příručka pro zkoušky elektrotechniků. (svazek 52 + svazek 95) - Jedná se o zvýhodněou sadu dvou publikací, které spolu souvisejí: - ZKUŠEBNÍ TESTY pro zkoušky elektrotechniků podle vyhl. č. 50/1978 Sb - svazek 52 - Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (desáté - aktualizov...
Lexikon revizního technika. Technická literatura pro revizní techniky elektro. Aktualizace: Duben 2013. VYPRODÁNO - Nová kniha pro revizní techniky elektro.

1. Geneze revizního technika
2. Příklady výpočtu VA metodou
3. Vzorové revizní zprávy
4. Databáze závad
5. Testové otázky (826 otázek)
6. Cenové kalkulace revizí
7. Základní legislativa
8. Praktické pomůcky
9. Měř...


Meistverkaufte SoftwareEviZak - Aktuelle Informationen über legislative Vorschriften.
Kovy - Information and equivalents to ferrous and non-ferrous materials.